„Riaditeľské voľno pre žiakov školy v piatok 22.11.2019“

Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno dňa 22.11.2019 z dôvodu:

– pripomenutia si 70. výročia vzniku školy so zamestnancami školy

– pripomenutia si sviatku Dňa študentstva a Dňa boja za demokraciu.

 V Ružomberku 20.11.2019             Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ školy