Zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, doručí Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, v Ružomberku, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré mu bolo doručené poštou.

Vážení rodičia neprijatých uchádzačov,

urýchlene sa odvolajte proti rozhodnutiu (najneskôr do 5 dní od doručenia) z dôvodu možného uvoľnenia miesta a následného prijatia do zvoleného študijného odboru. Na základe odvolania Vás budeme telefonicky kontaktovať o možnom prijatí.

V Ružomberku 12. 05. 2021

Ing. Anna Kyseľová, v. r.
riaditeľka poverená vedením školy

Zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie, doručí Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, v Ružomberku, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré mu bolo doručené poštou.

Vážení rodičia neprijatých uchádzačov,

urýchlene sa odvolajte proti rozhodnutiu (najneskôr do 5 dní od doručenia) z dôvodu možného uvoľnenia miesta a následného prijatia do zvoleného učebného odboru. Na základe odvolania Vás budeme telefonicky kontaktovať o možnom prijatí.

V Ružomberku 03. 05. 2021

Ing. Anna Kyseľová, v. r.
riaditeľka poverená vedením školy

Promo video k odborom
na SOŠ polytechnickej v Ružomberku

 

Prezentačné video – štúdium na SOŠ polytechnickej v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Mondi SCP