Úradné hodiny
pre verejnosť počas letných prázdnin

10:00 hod. – 12:00 hod.

 

V Ružomberku  28. 05. 2021

Ing. Anna Kyseľová, v. r.
riaditeľka poverená vedením školy

Promo video k odborom
na SOŠ polytechnickej v Ružomberku

 

Prezentačné video – štúdium na SOŠ polytechnickej v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Mondi SCP

Modernizácia na SOŠP Ružomberok

V spolupráci s Mondi SCP Ružomberok máme vybudované nové chemické laboratórium pre odbor chemik-operátor, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania.

Škola je zapojená do národného projektu:

 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“