Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.10.2017
- smernice, príkazy riaditeľa
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- aktuálny rozvrh hodín
- zastupovanie
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej
3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.
SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : ZR TEČ, tel.č.: 0905 633 004
Schválený počet tried a žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory pre školský rok 2018 / 2019
Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ okresu Ružomberok 24.10.2017
Propagačné video k odborom
Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok pozýva žiakov 8. a 9. ročníkov v sprievode výchovných poradcov alebo rodičov na "Workshop - Mladý technik", ktorý sa bude konať v utorok 12.12.2017 od 9:00 hod. do 12:00 hod. Bližšie info na plagáte tu.

V prípade záujmu sa zaregistrujte do 08.12.2017 na tel. č. 0905 632 978 (Ing. A. Lukáčová).