Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov pre školský rok 2019 / 2020

kliknite tu

 Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční  23. 05. 2019 (štvrtok)  o 1430 hod. v zasadacej miestnosti SOŠ polytechnickej – III.  poschodie, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok.

Zákonný zástupca uchádzača na zápis musí priniesť zápisný lístok zo ZŠ, ktorým potvrdzuje záujem o štúdium na SOŠP Ružomberok.

Vážení rodičia neprijatých uchádzačov,

urýchlene sa odvolajte proti rozhodnutiu (najneskôr do 5 dní od doručenia) z dôvodu možného uvoľnenia miesta a následného prijatia do zvoleného študijného odboru.             

             Na základe odvolania Vás budeme telefonicky kontaktovať o možnom prijatí a zápise.    

V Ružomberku  17. 05. 2019

Mgr. Vladimír  Pančík, v. r. riaditeľ školy

 

 

      OZNAM

Otvorenie triedy 1. ročníka nadstavbového štúdia v SOŠ polytechnickej v šk. roku 2019/2020.

SOŠ polytechnická Ružomberok oznamuje, že v šk. roku 2019/2020 plánuje otvoriť nadstavbové štúdium v 1. ročníku  1 triedu/20 žiakov v dvojročnom dennom štúdiu 3757 L dopravná prevádzka pre absolventov 3-ročných učebných odborov autoopravár-mechanik a autoopravár-elektrikár.

Vyplnené prihlášky, podpísané lekárom, sa podávajú cez sekretariát školy na tlačive Prihláška na nadstavbové štúdium najneskôr do 31.05.2019.

(Kritériá pre prijímanie ) Informácie: +421 44 432 3637, + 421 905 625 276

Mgr. Vladimír Pančík, riaditeľ školy