NAJVYŠŠÍ POČET ŽIAKOV V JEDNOTLIVÝCH ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROCH PRE PRIJÍMANIE DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2019 / 2020