Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.6.2013
- smernice
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- aktuálny rozvrh hodín
- zastupovanie
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Bližšie informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej
3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.
SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : ZR TEČ, tel.č.: 0905 633 004
Schválený počet tried pre prijímanie do 1. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory pre školský rok 2017 / 2018
Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka nadstavbového štúdia
pre školský rok 2017/2018
Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018
Harmonogram činnosti tried počas maturitného týždňa  29.05. - 01.06.2017

Organizačné zabezbečenie filmového predstavenia "Aj dvaja sú rodina" dňa 29.05.2017

Organizačné zabezbečenie "Kurzu na ochranu života a zdravia" dňa 30.05. - 01.06.2017