“Výsledky 2. kola prijímacích skúšok do študijných odborov pre prijímanie pre školský rok 2019/2020”

kliknite tu