Termíny opravných komisionálnych skúšok

Opravné komisionálne skúšky budú konať neprospievajúci žiaci

v dňoch 27.08. (utorok) a 28.08.2019 (streda) vždy o 08,00 hod.

                                              Mgr. V. Pančík, riaditeľ školy


Úradné hodiny v SOŠ polytechnickej Ružomberok

počas letných prázdnin – kliknite tu


Oznam o voľnom pracovnom mieste v SOŠ polytechnickej Ružomberok

prevádzková a mzdová účtovníčka