Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok
Oznamy
Adresa školy

Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok
Tel: +421 44 432 36 37 , +421 44 432 17 69
web stránka : www.sosprk.sk
email :

- študenti - elektronická žiacka knižka
- učitelia, triedy, predmety, e-mail
- školský poriadok platný od 1.6.2013
- smernice, príkazy riaditeľa
- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- aktuálny rozvrh hodín
- zastupovanie
Viac informácii o študijných a učebných odboroch
Informácie o novootvorenom odbore mechanik - mechatronik si môžete vypočuť
v rozhovore pre školské rádio s riaditeľom SOŠ polytechnickej, Mgr. Vladimírom Pančíkom.
Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej
3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.
SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : ZR TEČ, tel.č.: 0905 633 004
Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka nadstavbového štúdia
pre školský rok 2017/2018
Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok na nadstavbové štúdium
pre školský rok 2017 / 2018
Úradné hodiny počas letných prázdnin

08:00 hod. - 11:30 hod.
12:00 hod. - 13:00 hod.
Otvorenie školského roka 2017 / 2018
sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8:00 hod. v areáli SOŠ polytechnickej.