Rodičovské združenie v SOŠ polytechnickej Ružomberok

Oznamujeme rodičom žiakov a pedagogickým zamestnancom školy, že dňa

 26.09.2019 o 15,30 hod. (štvrtok) sa koná schôdza rodičovského združenia

v budove školy na Sládkovičovej ulici (najprv plenárne, potom triedne schôdzky).

Účasť všetkých rodičov je nutná, lebo sa bude hodnotiť uplynulý a pripravovať

plán práce RZ na nový školský rok 2019/2020.

M. Raksová, predseda RZ                       Mgr. V. Pančík, riaditeľ školy