Úradné hodiny
počas letných prázdnin

08:00 hod. – 11:30 hod.
12:00 hod. – 13:00 hod.

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom nebytové priestory v areáli školy na Sládkovičovej ulici 104, Ružomberok.

Informácie poskytne : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004