OZNAM

Vyhláška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike č.508/2009 Z.z. sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu COVID-19 uskutoční podľa  záujmu žiakov IV. AM odboru mechanik mechatronik až v septembri 2020 (bližšie informácie a termín bude zverejnený na stránke školy   v priebehu mesiaca september 2020).

Ing. Anna Kyseľová
riaditeľka poverená vedením školy