- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015 - 2016
- školský poriadok platný do 30.9.2017
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2017 - 2018
- kolektívna zmluva na rok 2016
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2016 - 2017
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014 - 2015
- kolektívna zmluva na rok 2015
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2015 - 2016
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013 - 2014
- kolektívna zmluva na rok 2014
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012 - 2013
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2014 - 2015
- kolektívna zmluva na rok 2013
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2013 - 2014 - športová trieda
- kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2013 - 2014
- kritériá prijatia žiakov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2013 - 2014
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011 - 2012
- školský poriadok platný do 31.5.2013
- školský poriadok platný do 31.12.2012
- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010 - 2011Archív oznamov

- organizačné zabezpečenie žiackej konferencie "S odvahou a múdrosťou, prinášaj seba" dňa 21.11.2017
- organizačné zabezpečenie filmového predstavenia "Alibi na mieru" dňa 20.11.2017
- organizačné zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu "Ochrany života a zdravia" dňa 20.09.2017
- organizačné zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu "Ochrany života a zdravia" dňa 07.09.2017
- organizačné zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu "Ochrany života a zdravia" dňa 06.09.2017
- organizačné zabezpečenie náhradného účelového cvičenia a kurzu "Ochrany života a zdravia" dňa 27.06.2017
- organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie žiakov SOŠP v Mondi SCP dňa 28.06.2017
- organizačné zabezpečenie výchovného koncertu "Nestaň sa novodobým otrokom" dňa 13.06.2017
- organizačné zabezbečenie filmového predstavenia "Aj dvaja sú rodina" dňa 29.05.2017
- organizačné zabezbečenie "Kurzu na ochranu života a zdravia" dňa 30.05. - 01.06.2017
- organizačné zabezpečenie odbornej exkurzie Osvienčim dňa 17.05.2017
- organizačné zabezpečenie akcie "Deň Zeme" dňa 31.03.2017
- organizačné zabezpečenie na "Deň učiteľov" dňa 28.03.2017
- organizačné zabezpečenie filmového predstavenia a diskusiu o totalitných režimoch 21.3.2017
- riaditeľské voľno cez MS 14.- 15.03.2017
- organizačné zabezpečenie školskej akcie - prednáška o extrémizme 7.2.2017
Archív dokumentov