Kategória: Oznamy

Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami ZŠ


V utorok 24.10.2017 sa v SOŠ polytechnickej Ružomberok uskutočnilo stretnutie vedenia školy s výchovnými poradcami Základných škôl okresu Ružomberok, ktorým riaditeľ školy Mgr. Vladimír Pančík odprezentoval ponuku študijných a učebných odborov školy pre prijímanie žiakov ZŠ do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019. (viac…)

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom nebytové priestory v areáli školy na Sládkovičovej ulici 104, Ružomberok.

Informácie poskytne : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004

SOŠ polytechnická Ružomberok ponúka na prenájom dielenské a skladovacie priestory vo svojich dielňach, ktoré sú v areáli MONDI SCP, a.s. Ružomberok.

Informácie : Ing. Mirek, tel.č.: 0905 633 004

Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej 3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.