Kategória: Oznamy

OZNAM

Milí študenti,
mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia.
Z dôvodu šírenia korona vírusu máme školy zatvorené, ale nemáme prázdniny.
Vyučovanie pokračuje, síce obmedzene a v inej elektronickej podobe.
Sledujte pravidelne Edupage a pracujte na úlohách, ktoré vám budú zadávať vyučujúci.
V prípade nejasnosti sa cez Edupage skontaktujte s vyučujúcimi.
Verím, že spoločnými silami sa nám podarí túto zložitú situáciu zvládnuť.

Ing. Anna Kyseľová, poverená riadením školy.

Plán prijímania žiakov do prvého ročníka študijných a učebných odborov v školskom roku 2020 / 2021