SOŠ s názvom polytechnická začala písať svoju históriu od 01.01.2009, ale jej začiatky (najmä jej subjektov) siahajú do polovice 20. storočia.

Škola vznikla zlúčením
SOU papierenského a SOU poľnohospodárskeho v školskom roku 2002/2003 a existovala pod názvom Stredné odborné učilište Ružomberok. V roku 2005 bola pričlenená aj SPŠ Ružomberok a nový názov školy bol Združená stredná škola. Neskôr sa premenovala ešte raz na Stredná odborná škola.

Názov SOŠP má vystihovať zameranie školy na technické odbory, najmä strojárstvo, elektrotechniku a automobily.

Tak ako sa menil názov školy, viackrát sa menilo aj sídlo školy, ktoré je dnes v priestoroch na Sládkovičovej ulici 104. Škola sa nachádza mimo centra mesta, ale jej veľký areál bude možné v budúcnosti využiť na dobudovanie, prípadne rozšírenie priestorov školy na teoretické a praktické vyučovanie, resp. športové vyžitie.
Stredná priemyselná škola Ružomberok od r.1953 - 2005
Zoznamy absolventov škôl
Kto sa chce dozvedieť viac o histórií jednotlivých škôl, venujte pozornosť nasledujúcim odkazom:

- SOU Poľnohospodárske Ružomberok - 50. výročie
- SOU Papierenské Ružomberok - 50. výročie
- SOU Papierenské Ružomberok - história
- SPŠ Stredná priemyselná škola Ružomberok - 50. výročie
História školy
Kompletnú históriu SOŠ polytechnickej Ružomberok,
môžete nájsť na stránke http://www.sosprkhistoria-sk.webnode.sk/,
ktorá bola spracovaná a vytvorená študentami IV.C triedy.