Kontakty
Adresa školy
Mgr. Vladimír Pančík
riaditeľ
 
0905 625 276
Zdenka Cabanová
sekretariát riaditeľa, spojovateľka
 
+421 44 432 3637
+421 905 756 124
Soňa Jakubíková
personálne oddelenie
 
+421 44 432 1769
Ing. Anna Lukáčová
zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
 
0905 632 978
Bc. Ján Kmoško
hlavný majster na úseku praktického vyučovania
 
0917 883 647
Mgr. Dušan Callo
vedúci výchovy mimo vyučovania a školského
internátu
 
0905 633 018
Ekonomika
Ing. František Mirek
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické
činnosti
 
0905 633 004
Magdaléna Balcová
prevádzková účtovníčka
 
0905 633 137
Mgr. Anna Kuracinová
účtovníčka, hospodárka
 
0905 633 053
Eva Šidová
mzdová účtovníčka
   
Stredná odborná škola polytechnická
Sládkovičova ulica 104
034 01  Ružomberok
Slovenská republika

IČO : 00891894
DIČ : 2020586568

E-mail :
Web : www.sosprk.sk

Zväčšiť mapu