Kritéria prijatia žiakov
- ukážky testov na prijímacie pohovory z matematiky do 4-ročného študijného odboru