Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

V utorok 24.10.2017 sa v SOŠ polytechnickej Ružomberok uskutočnilo stretnutie vedenia školy s výchovnými poradcami Základných škôl okresu Ružomberok, ktorým riaditeľ školy Mgr. Vladimír Pančík odprezentoval ponuku študijných a učebných odborov školy pre prijímanie žiakov ZŠ do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019.

Tiež v rámci tohto pracovného stretnutia vystúpila aj Mgr. Ivana Keyzlarová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov MONDI SCP Ružomberok, ktorá informovala o spolupráci školy a firmy pri zabezpečovaní odbornej praxe a tiež o zamestnávaní absolventov školy v MONDI SCP Ružomberok.

Vedenie školy a riaditeľka Odboru ľudských zdrojov MONDI SCP sa dohodli aj na usporiadaní spoločného workshopu pre žiakov a rodičov končiacich ročníkov ZŠ, ktorý by sa mal organizovať v utorok 12.12.2017. Ešte pred workshopom škola usporiada Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ a rodičov v utorok 21.11.2017