Vyhlásenie výberového konania pre uchádzačov zahraničnej praxe v Budapešti v školskom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS +

Začíname s projektom Erasmus
Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe
Osobný pohovor účastníkov výberového konania
Kritériá výberu žiakov na zahraničnú prax
Prihláška účastníka zahraničnej stáže 2. ročník
Prihláška účastníka zahraničnej stáže 3. ročník


Vybraní uchádzači zahraničnej praxe

Trieda II. AM
Samuel Bulla
Ladislav Argaláš
Daniel Murcko
Patrik Seemann
Marek Šomega
Radovan Ondrejka
Miroslav Guoth
Lukáš Kútnik
Pavel Jurkovič
Jakub Jacko

Náhradník č.1 – Karol Kuniak
Náhradník č.2 – Lukáš Lacko
Náhradník č.3 – Adam Murárik
Náhradník č.4 – Sebastián Mäsiar

Trieda II. F
Ladislav Jacko
Michal Bodor
Dávid Dubovský
Václav Babic
Denis Krišanda

Náhradník – Peter Šindléry


Trieda III. AS
Kevin Bystričan
Štefan Súnok
Samuel Tkáč
Kristián Múdry
Dávid Švec

Náhradník – Erik Vanko