Propagačné video k odborom SOŠ polytechnickej v Ružomberku


Video z výstavy výrobkov stredných škôl ŽSK 2018

 


Krajské kolo Technickej olympiády regiónu Liptov