Archív

 

Oznamy

– org. zabezpečenie žiackej konferencie “S odvahou a múdrosťou, prinášaj seba” dňa 21.11.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia “Alibi na mieru” dňa 20.11.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu “Ochrany života a zdravia” dňa 20.09.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu “Ochrany života a zdravia” dňa 07.09.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu “Ochrany života a zdravia” dňa 06.09.2017
– org. zabezpečenie náhradného účelového cvičenia a kurzu “Ochrany života a zdravia” dňa 27.06.2017
– org. zabezpečenie odbornej exkurzie žiakov SOŠP v Mondi SCP dňa 28.06.2017
– org. zabezpečenie výchovného koncertu “Nestaň sa novodobým otrokom” dňa 13.06.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia “Aj dvaja sú rodina” dňa 29.05.2017
– org. zabezpečenie “Kurzu na ochranu života a zdravia” dňa 30.05. – 01.06.2017
– org. zabezpečenie odbornej exkurzie Osvienčim dňa 17.05.2017
– org. zabezpečenie akcie “Deň Zeme” dňa 31.03.2017
– org. zabezpečenie na “Deň učiteľov” dňa 28.03.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia a diskusiu o totalitných režimoch 21.3.2017
– riaditeľské voľno cez MS 14.- 15.03.2017
– org. zabezpečenie školskej akcie – prednáška o extrémizme 7.2.2017