Archív

Dokumenty

– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 – 2018
– kritériá pre prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
– školský poriadok platný od 1.10.2017
– plán práce školy na školský rok 2018/2019
– kolektívna zmluva z roku 2018
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015 – 2016
– školský poriadok platný do 30.9.2017
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2017 – 2018
– kolektívna zmluva na rok 2016
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2016 – 2017
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014 – 2015
– kolektívna zmluva na rok 2015
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2015 – 2016
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013 – 2014
– kolektívna zmluva na rok 2014
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012 – 2013
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2014 – 2015
– kolektívna zmluva na rok 2013
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2013 – 2014 – športová trieda
– kritériá prijatia žiakov 9. ročníka pre školský rok 2013 – 2014
– kritériá prijatia žiakov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2013 – 2014
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011 – 2012
– školský poriadok platný do 31.5.2013
– školský poriadok platný do 31.12.2012
– správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010 – 2011

Oznamy

– org. zabezpečenie žiackej konferencie „S odvahou a múdrosťou, prinášaj seba“ dňa 21.11.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia „Alibi na mieru“ dňa 20.11.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu „Ochrany života a zdravia“ dňa 20.09.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu „Ochrany života a zdravia“ dňa 07.09.2017
– org. zabezpečenie účelového cvičenia a kurzu „Ochrany života a zdravia“ dňa 06.09.2017
– org. zabezpečenie náhradného účelového cvičenia a kurzu „Ochrany života a zdravia“ dňa 27.06.2017
– org. zabezpečenie odbornej exkurzie žiakov SOŠP v Mondi SCP dňa 28.06.2017
– org. zabezpečenie výchovného koncertu „Nestaň sa novodobým otrokom“ dňa 13.06.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia „Aj dvaja sú rodina“ dňa 29.05.2017
– org. zabezpečenie „Kurzu na ochranu života a zdravia“ dňa 30.05. – 01.06.2017
– org. zabezpečenie odbornej exkurzie Osvienčim dňa 17.05.2017
– org. zabezpečenie akcie „Deň Zeme“ dňa 31.03.2017
– org. zabezpečenie na „Deň učiteľov“ dňa 28.03.2017
– org. zabezpečenie filmového predstavenia a diskusiu o totalitných režimoch 21.3.2017
– riaditeľské voľno cez MS 14.- 15.03.2017
– org. zabezpečenie školskej akcie – prednáška o extrémizme 7.2.2017