- poriadok školského internátu platný od 1.7.2013
- výchovný program školského internátu platný od 1.9.2013


Vedúci výchovy mimo vyučovania : Mgr. Dušan Callo - mobil : 0905 633 018
Školský internát