Smernice, príkazy riaditeľa
- príkaz riaditeľa č.9/2017 - žiaci počas PV a prestávok
- smernica č.1/2018 - vybavovanie a kontrola sťažností
- príkaz riaditeľa č.5/2017 - vybavovanie a kontrola sťažností
- smernica č.3/2016 - oslobodzovanie žiakov od TSV
- smernica č.2/2016 - zastupovanie, nadčasová práca pedagogických zamestnancov
- smernica č.1/2016 - organizácia vyučovania
- smernica č.1/2015 - organizácia školských akcií pre žiakov