Spolupráca s Mondi SCP

Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej 3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.