Spolupráca s Mondi SCP

 

 

Vďaka spolupráci s Mondi SCP a.s. bola v našej škole vybudovaná chemická učebňa pre žiakov v študijnom odbore chemik operátor, s ktorým sme s Mondi SCP v duálnom systéme vzdelávania“.

 

 

Mondi SCP pri príležitosti otvorenia školského roku venovalo SOŠ polytechnickej 3000 € na zakúpenie vybavenia a zaškolenie personálu pre zváračskú školu.