Mechanik elektrotechnik 2697 K

Jedná sa o štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie) a záverečnou skúškou (výučný list). Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. Žiaci si od 3.ročníka vyberajú svoje zameranie, podľa počtu žiakov a záujmu sa jedná o informačné technológie, silnoprúdovú techniku a autoelektroniku.

Medzi odborné predmety zamerania informačné technológie patria: počítačové siete, technické vybavenie počítačov, programové vybavenie počítačov, počítačová grafika, programovanie a absolvent sa môže zamestnať ako počítačový technik, servisný technik, správca počítačovej siete a pod.

Medzi odborné predmety zamerania silnoprúdová technika patria: grafické systémy v silnoprúdovej technike, elektrické stroje a prístroje, využitie elektrickej energie, rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike a absolvent sa môže zamestnať ako montážny technik pre priemyselné a domové inštalácie, servisný technik a pod.

Medzi odborné predmety zamerania autoelektronika patria: elektronika motorových vozidiel, elektropríslušenstvo automobilovej techniky, opravárenstvo a diagnostika a automobilová technika a absolvent sa môže zamestnať ako diagnostický technik v autoservise, nákupca elektroniky, odborník na testovanie elektroniky v motorových vozidlách a pod.