Úspechy našich žiakov
Školský rok 2016/2017

Jún 2017
- Obvodné kolo v atletike: 1. miesto v behu 60 m - Mores - postup na krajské kolo, 2. miesto vrh guľou - Vangel,
2. miesto beh na 800 m - Števaňák,
- Regionálne kolo ,, Župná kalokagatia“ - 2.miesto postup na krajské kolo
- Vojenská súťaž MO SR - branný viacboj Martin - 6. miesto
- Olympijský beh: 2. miesto - Števaňák, 3. miesto - Vrábeľ
Máj 2017
- Medzinárodná súťaž v zapojení stykačovej kombinácie v Karvinej: Patrik Oravec - 1. miesto, Patrik Šturek - 5.
miesto
Apríl 2017
- Celoslovenské kolo v súťaži Autoopravár Junior: Ivan Kubis - 6. miesto, Tomáš Laurinc - 12. miesto

Marec 2017
- Oblastné kolo v súťaži Autoopravár Junior: Ivan Kubis - 1. miesto, Tomáš Laurinc - 5. miesto

Február 2017

- Okresné kolo vo volejbale SŠ - 3. miesto. Zúčastnili sa ho žiaci: Dzuriak Filip, Grauza Erik, Hatala Dominik, Holík
  Tomáš, Kardoš Dušan, Krajčírik Ivan, Kružliak Rastislav, Maga Jozef, Mrva Mário, Múdry Kristián, Roštek Samuel,
  Šturman Benedikt.

Január 2017

- Okresné kolo v basketbale SŠ - 2. miesto. Našu školu reprezentovali: Červeň Jakub, Grauza Erik, Holík Tomáš,
  Kardoš Dušan, Kubala Filip, Maga Jozef, Pompáš Lukáš, Roštek Samuel, Socháň Kristián.


December 2016

- Celoslovenská súťaž - Expert geniality show: Z našich žiakov sa najlepšie umiestnili:
  Samuel Roštek - II.C - 54. miesto na Slovensku
  Martin Mikulka - III.C - 55. miesto na Slovensku
  Dušan Kardoš - II.C - 76. miesto na Slovensku
  Silvester Hlavaj - III.C - 97. miesto na Slovensku
- Olympiáda v cudzom jazyku - školské kolo. Umiestnenie:

  Anglický jazyk
1. miesto - Matúš Almáši
2. miesto - Adrián Sládek
3. miesto - Lukáš Laco
 
  Nemecký jazyk
1. miesto - Samuel Popelka
2. miesto - Jakub Vlček
3. miesto - Dominik Šturman

- Vyhodnotenie školského turnaja študentov SOŠP Ružomberok v stolnom tenise:

  1. miesto Peter Pisarčík II.AE
  2. miesto Erik Šanoba    II.AE
  3. miesto Sebastián Mäsiar I.AM
  4. miesto Dominik Dulka III.AS
  5. miesto Samuel Popelka III.AK
  6. miesto Dávid Švec II.AS
  7. miesto Aurel Števaňák III.AS
  8. miesto Ľuboš Pisarčík III.AS
  9. miesto Ladislav Argaláš I. AM
  10.miesto Michal Lučivňák I.AM


- Florbalový turnaj žiakov SOŠP Ružomberok. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev v zložení:

  37 /Mores, Pisarčík, Vrábeľ, Jagelka/ - 1. miesto
  Triomag /Píši, Pleva, Sokol, Kostolný/ - 2. miesto
  BSB /Gejdoš, Argaláš, Lučivňák/ - 3. miesto
  Dymovnice /Bertovič, Maťovčík, Bartoš, Popelka/ - 4. miesto
  Plechovka / Ťapaj, Švec, Súnok, Vojteček/ - 5. miesto


November 2016

- Okresné kolo futsal žiakov SŠ - 2. miesto. Našu školu reprezentovali: Grman Andrej, Holík Tomáš, Kostolný
  Miroslav, Kupčo Marek, Mores Marián, Pleva Miloš, Popelka Samuel, Sokol Roman, Švec Dávid, Ťapaj Tadeáš

- Krajské kolo súťaže ZENIT - Strojárstvo. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali a obsadili nasledovné
  miesta:

  1. miesto - Adrián Argaláš
  2. miesto - Michal Vrábeľ

- XII. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v študijnom
  odbore: 26 mechanik elektrotechnik - energetika (silnoprúdová technika) v SŠ Nižná.
  Žiak Patrik Oravec obsadil celkom slušné 8. miesto a žiak Patrik Šturek 12. miesto v súťaži jednotlivcov a v súťaži 
  družstiev obsadili 6. miesto.


Október 2016
- turnaj v stolnom tenise študentov ŠŠ - 2. miesto. Našu školu reprezentovali: Kútnik Roman, Šanoba Erik,
  Pisarčík Peter, Šanoba Adrián.

- okresné kolo vo florbale SŠ - 2. miesto. Našu školu reprezentovali: Bakoš Lukáš, Dulka Dominik, Gejdoš Erik,
  Grauza Erik, Huba Martin, Jagelka František, Maťovčík Anton, Mores Marián, Píši Matúš, Pleva Miloš, Švec Dávid,
  Vrábeľ Michal.


September 2016
- okresné kolo v cezpoľnom behu SŠ - 3. miesto. Našu školu reprezentovali Michal Vrábeľ, Aurel Števaňák,
  Marián Mores a Jozef Maga.

  Žiakom Jozefovi Magovi a Michalovi Vrábľovi bola udelená pochvala za to, že pomohli počas pretekov zranenej  
  pretekárke a odniesli ju z trate k organizátorom a zdravotníčke.


Školský rok 2014/2015

jún 2015
- významné ocenenie žiakov SOŠ polytechnickej v Ružomberku v rámci Žilinského samosprávneho kraja a
  Slovenska v strojárskych odboroch

apríl 2015
- celoslovenské finále súťaže Finančná olympiáda: Ján Pevala - 1. miesto, výsledky a fotky zo súťaže
- celoslovenské finále súťaže Autoopravár Junior Castrol, kategória mechanik a elektrikár: Peter Brnčál - 7. miesto, 
  Richard Plávka - 10. miesto, výsledky a fotky zo súťaže
- okresné kolo v atletike študentiek a študentov SŠ:
  beh 3000 m - Filip Hajduk 1.miesto, Aurel Števaňák 2. miesto, Michal Vráveľ 3.miesto
  beh 200 m - Rastislav Kružliak 3. miesto, Jakub Vlček 7. miesto, Dominik Dulka 9. miesto
  beh 60m - Marián Mores 1. miesto, Jakub Vlček 7. miesto
  skok do výšky - Anton Vitos 2. miesto, Tibor Hýravý 3. miesto, Matej Halaša 5. miesto, Peter Vajda 6. miesto,
  Filip Biela 8. miesto
  skok do diaľky - Marián Mores 2. miesto, Anton Vitos 4. miesto, Rastislav Kružliak 7. miesto
  vrh guľou - Matúš Vangel 3.miesto, Juraj Jarina 9.miesto

marec 2015
- súťaž Meď - najlepší výsledok zo žiakov školy Peter Labaj
- účasť študentskej firmy Own Way na Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave
- suťaž Matematický klokan - 43 žiakov
- oblastné kolo Autoopravár Junior Castrol: kategória mechanik a elektrikár - 1. miesto Richard Plávka, 2. miesto
  Peter Brnčál - postup do celoslovenského finále, výsledky súťaže

február 2015
- školské kolo SOČ: Andrea Vančová, Matej Karlík a Anton Lukáč - úspešne obhájené práce
- okresné kolo vo volejbale študentov SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej - 4. miesto

január 2015
- okresné kolo olympiády v anglickom jazyku: 1. miesto Daniel Bystričan

december 2014
- celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ odbor mechanik elektrotechnik
  silnoprúdová technika: družstvo SOŠ polytechnickej v zložení Matej Matys a Stanislav Obert - 2. miesto,
  v súťaži jednotlivcov Stanislav Obert - 2.miesto
- vianočný futsalový turnaj o Pohár náčelníčky Regrutačnej skupiny Žilina - 3. miesto
- krajské kolo súťaž Zenit v elektronike: kategória A Ján Omasta - 10.miesto, kategória B Šimon Senko - 6.miesto
- školský turnaj v stolnom tenise: 1. miesto Jozef Mišovič, 2. miesto Róbert Bebjak, 3. miesto Adam Lipčák
- súťaž Expert Geniality Show: Slavomír Pasch 4. miesto v rámci SR v téme "Do you speak English", Michal
  Šujanský 19. miesto v téme "Mozgolamy" a Adam Kontra 46. miesto v téme "Spoločnosť kedysi a dnes"
- školské kolo olympiády v nemeckom jazyku: 1. miesto Marek Chilla, 2. miesto Adrián Melko, 3. miesto
  Marek Konečný
- školské kolo olympiády v anglickom jazyku: 1. miesto Daniel Bystričan, 2. miesto Adrián Melko, 3. miesto
  Adam Kontra

november 2014
- súťaž Informatický bobor - úspešní riešitelia súťaže: Martin Taliga a Dominik Godiš

október 2014
- krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) - 1. miesto 
  a postup do celoštátneho kola v Starej Ľubovni
- okresné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ: družstvo v zložení Martin Kútnik, Roman Kútnik, Jozef Mišovič, Filip
  Murín - 5.miesto
- zapojenie sa do Európskeho týždňa programovania - víťazi školskej súťaže v programovaní: kategória C začiatočníci
  Samuel Ondrík, kategória C pokročíli Ján Koreň, kategória Pascal začiatočníci Martin Sitek, kategória Pascal
  pokročilí Daniel Bystričan a Slavomír Pasch
- celoštátne kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) - 4.miesto

september 2014
- okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ: družstvo SOŠ polytechnickej (Buckulčík, Svetlák, Hajduk) - 1. miesto a
  postup do krajského kola v LM, študenti SŠ (beh na 3600 m): Martin Buckulčík - 2. miesto, Tibor Svetlák - 3.miesto,
  Filip Hajduk - 5. miesto, Milan Jaroš - 6. miesto, Martin Kubás - 13. miesto


Školský rok 2013/2014

jún 2014
- finále mestskej florbalovej ligy - 2. miesto, ocenení boli naši žiaci: Tomáš Velčovský (najlepší brankár florbalovej ligy), 
  Milan Ferenčík (najproduktívnejší hráč) a Patrik Jagnešák (hráč s najvyšším počtom prihrávok)

máj 2014
- obvodné kolo v atletike študentov a študentiek SŠ: skok do diaľky - Matej Lovás 1.miesto, beh na 100 metrov - Matej
  Lovás 2.miesto, vrh guľou - Matúš Vangel 3.miesto,skok do výšky - Anton Vitos 2.miesto a Matej Halaša 3.miesto
- školské kolo literárnej súťaže "Prečo mám rád Slovensko?" - 1.miesto Marek Víglaš

apríl 2014
- celoslovenské kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol - mechanik a elektrikár: Marek Gonda - 9.miesto v Slovenskej
  republike
- obvodné kolo vo futbale študentov SŠ - 2.miesto
- školské kolo súťaže Mladý Slovák - 1.miesto Daniel Bystričan, 2.miesto Marek Víglaš a Erik Šturman, 3.miesto
  Slavomír Pasch, Miroslav Gadač a Erik Machyňák

marec 2014
- oblastné kolo súťaže Autoopravár Junior Castrol - mechanik a elektrikár: Marek Gonda 3.miesto, Patrik Priesol
  5.miesto, Peter Trnkócy 7.miesto

február 2014
- celoslovenská súťaž Expert - umiestnenie v prvých 50-tich miestach na Slovensku: Matúš Almáši, Jaroslav Balko,
  Peter Král, Ján Pevala

január 2014
- obvodné kolo v basketbale študentov SŠ - 3.miesto

december 2013
- krajské kolo vo florbale v Tvrdošíne: 4.miesto
- školské kolo v stolnom tenise: Richard Drábik 1.miesto, Jozef Šida 2.miesto, Milan Ferenčík 3.miesto, Martin Šurina 
  4.miesto, Matej Halaša 5.miesto
- mestská liga vo florbale: SOŠP - GŠM RBK 5:0

november 2013
- Informatický bobor: úspešní riešitelia - Šimon Ondrík, Martin Sitek, Michal Šujanský
- župná liga v malom futbale: 3.miesto v Liptovskom Mikuláši o postup na krajské kolo
- obvodné kolo vo futsale SŠ: 3.miesto
- obvodné kolo vo florbale SŠ: 1.miesto
- okresné kolo v šachu SŠ: Jakub Šefranko 5.miesto, Lukáš Šimo 6.miesto, Matej Matys 8.miesto, Matúš Ševčík
  9.miesto, Filip Janiga 10.miesto, René Pavlovič 13.miesto
- kvalifikácia do krajského kola s Gymnáziom Liptovský Mikuláš: SOŠP: G LM 6:4

október 2013
- obvodné kolo v stolnom tenise študentiek a študentov SŠ: 4.miesto v súťaži družstiev (Rastislav Hamza, Martin Kútnik,
  Jozef Mišovič a Jozef Šida)
- mestská liga vo florbale SOŠP : Liptovská Osada 8:4

september 2013
- obvodné kolo v cezpoľnom behu: 2.miesto v súťaži družstiev (Patrik Lersch 2.miesto, Filip Hajduk 4.miesto, Filip Briška
  9.miesto)


Autoopravár Junior Castrol

- výsledky súťaže Autoopravár Junior Castrol 2013
- výsledky súťaže Autoopravár Junior Castrol 2012

- pasívne otázky Autoopravár Junior Castrol 2009