Vodičské kurzy pre žiakov

Keďže škola už neprevádzkuje vlastnú autoškolu, zabezpečuje vodičské kurzy pre našich žiakov so spolupracujúcimi súkromnými autoškolami (p. Kolla, p. Klubica).

p. Kolla : 0905 / 586 926
p. Klubica : 0905 / 256 988

 

 

 

 

 

 

Online testy pre začínajúcich vodičov tu.