Výchovné poradenstvo
- výchovný poradca - úvod
- výchovný poradca - plán práce
- profesionalita v práci výchovného poradcu
- desatoro pre žiaka a učiteľa

Informácie a rady pre študentov :

- efektívne učenie
- informácie pre maturantov
- prihláška na 1. stupeň vysokej školy

Informácie a rady pre rodičov :

- informácie pre rodičov
- kniha pre každého rodiča
- model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi
- pozitívne rodičovstvo

Informácie a rady pre učiteľov :

- poruchy učenia a správania
- aspergerov syndróm
- ako predchádzať syndrómu vyhorenia
- syndróm vyhorenia - úvod
- syndróm vyhorenia

Námety na triednické hodiny :

- konflikty v triede
- diskriminácia
- nacionalizmus
- prejavy intolerancie a násilia u žiakov základných a stredných škôl
- predchádzajme intolerancii výchovou k dodržiavaniu ľudských práv
- výchova k tolerancii hrou
Konzultačné hodiny :

Podľa rozpisu na pracovni výchovného poradcu - prvé poschodie miestnosť C 211. Každý utorok : od 10:00  do 13:00 hodiny. Možnosť aj individuálnych konzultácií mimo daného rozpisu. Je nutné sa vopred ohlásiť.
Výchovný poradca : Mgr. Mária Ličková