Voľné miesta pre žiakov,
ktorí neboli prijatí ani po júnovom termíne prijímacích skúšok
pre školský rok 2018 / 2019

učebné odbory                                                                              voľné miesta
2487 H 01    autoopravár  – mechanik                                                         4

V Ružomberku  19. 06. 2018

Mgr. V. Pančík, riaditeľ školy