Upozornenie pre žiakov k neklasifikovaným predmetom

 Predmety,  ktoré nebudú klasifikované musia byť absolvované. To znamená,  že úlohy zadávané vyučujúcimi musia byť splnené.

V opačnom prípade budete po rozhodnutí Pedagogickej rady komisionálne skúšaní.

                                                                 Ing. Kyseľová – poverená riaditeľka školy