Vodičské kurzy pre žiakov
Online testy pre začínajúcich vodičov.
Keďže škola už neprevádzkuje vlastnú autoškolu, zabezpečuje vodičské kurzy pre našich žiakov so spolupracujúcimi súkromnými autoškolami (p. Kolla, p. Klubica).

p. Kolla : 0905 / 586 926
p. Klubica : 0905 / 256 988