Vodičské kurzy pre žiakov
Online testy pre začínajúcich vodičov.
Keďže škola už neprevádzkuje vlastnú autoškolu, zabezpečuje vodičské kurzy pre našich žiakov so spolupracujúcimi súkromnými autoškolami (p. Kolla, p. Klubica) za zľavnené ceny, v tomto školskom roku skupina  "B" + "AM"  za cenu 300 €.

Pre žiakov, ktorí majú vodičský kurz zaradený v rámci vzdelávacích programov vo svojom odbore (autoopravári), sú cvičné jazdy zabezpečované aj v dopoludňajších hodinách v rámci vyučovania odborného výcviku.

p. Kolla : 0905 / 586 926
p. Klubica : 0905 / 256 988

Žiaci sa môžu prihlásiť na vodičský kurz u vybratého inštruktora individuálne alebo cez MOV Bc. Huntoša.