Environmentálna výchova
Prezentácie žiakov :

- Doprava a ja
- Hlad a sucho
- Výrub lesov a pralesov, vplyv na ozónovú dieru a skleníkový efekt
- Odpady a ich riešenie


Projektové vyučovanie v školskom roku 2010 / 2011
- Projektové vyučovanie 2011
- Záverečná prezentácia 2011Projektové vyučovanie v školskom roku 2011 / 2012
Prezentácie žiakov :

- Znečistenie vody
- Znečistenie morí
- Znečistenie pitnej vody
- Voda, sucho, preludnenie, záplavy

- Projektové vyučovanie 2012


Projektové vyučovanie 2013 - prezentácie žiakov
Projektové vyučovanie v školskom roku 2012 / 2013