Rada školy
- štatút rady školy
- členovia rady školy
- plán práce rady školy
- činnosť rady školy
- rokovania rady školy
Študentská rada školy
- plán práce koordinátora Žiackej školskej rady