Č L E N O V I A
Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku

1. Kyseľová Anna, Ing. predseda RŠ
2. Baďo Rudolf, Bc. podpredseda RŠ
3. Kajúchová Katarína
4. Raksová Miroslava
5. Murcko Jozef, Ing.
6. Kráľovič Igor, Ing.
7. Krížo Damián
8. Ing. Ľubica Csókás
9. Bednárik Ján, Ing.
10. Mičicová Eleonóra, Ing.
11. Slašťan Michal, Ing.