Technické lýceum 3918 M

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM

 

Štvorročný odbor ukončený maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie). Odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Žiaci vyučení v tomto odbore získajú základné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania, potrebné odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danom odbore.

Žiaci majú možnosť si v 3.ročníku zvoliť blok odborných predmetov z oblasti strojárstva alebo informatiky a štúdium ukončujú maturitnou skúškou.

Odbor má vyšší počet hodín matematiky a fyziky, aby sa zvýšili predpoklady absolventov pre úspešné zvládnutie štúdia na vysokej škole technického zamerania.

Možné uplatnenie absolventa:

strojárstvo: konštruktér v strojárskej firme, technológ, vedúci výroby, majster výroby, kontrolór výroby, programátor NC strojov a pod.

informatika: pracovník v grafickej firme, programátor, počítačový technik, tvorca web stránok a pod.

Technické lýceum – 3918 M