Zváračské kurzy pre žiakov
Pre žiakov školy vykonávame základné kurzy zvárania v zmysle normy STN 050705 :

Z-M1 : základný kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 / zváranie poloatuomatom /

Uvedená metóda zvárania sa používa pre zváranie bežných konštrukčných ocelí / profilové materiály, plechy do hrúbky 25mm / vrátane zvárania, bodovania tenkých plechov / opravy karosérií automobilov /.

Z-E1 : základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou

Žiaci 3. ročníka odboru mechanik strojov a zariadení, sa môžu prihlásiť na základný kurz zvárania v termíne január - jún 2015. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálne 12 uchádzačov. V prípade že sa neprihlási dostatočný počet uchádzačov, kurz sa bude konať v mesiacoch september - december 2015, spolu 3. a 4. ročník.

Cena kurzu je 250 €, kde sú zahrnuté len priame náklady na materiál a energie.

Kurz pre ostatných žiakov bude v ponuke v mesiacoch jún - júl 2015.
Podmienkou otvorenia kurzu je minimálne 12 uchádzačov. Cena kurzu ostáva nezmenená.

Pre absolvovanie uvedených kurzov je potrebné vyplniť prihlášku do kurzu potvrdenú praktickým lekárom. Jeden žiak prihlásený do kurzu môže súčasne absolvovať len jednu metódu zvárania.

Cena kurzu pre iných záujemcov je 420 €.

Bližšie informácie poskytne : Bc. Peter Hýravý, vedúci zváračskej školy, tel.: 0902 882 548